Produkten van Wagensveld B.V.

Naar aanleiding van diverse opmerkingen en aanvragen van onze klanten betreffende het plegen van onderhoud aan de transportinstallatie, willen wij u mededelen dat wij besloten hebben om dit op een standaard wijze in ons pakket op te gaan nemen.
Door het afsluiten van een serviceovereenkomst met Wagensveld BV wordt een halt toegeroepen aan het spenderen van onvoorziene kosten, en wordt gestart met het investeren in uw transportinstallatie.
Het onderhoud aan uw installatie wordt door ons vaste opgeleide personeel uitgevoerd, waardoor deze uw installatie, en alle daarbij behorende eigenschappen goed kennen.
Deze serviceovereenkomst voor uw machinepark bestaat uit een drietal onderdelen waarbij de transportinstallatie wordt onderzocht op veiligheid, bedrijfszekerheid en preventief onderhoud.

Veiligheid:

De transportinstallatie zover nalopen dat de veiligheid van uw medewerkers in de omgeving van de installatie gewaarborgd is. Dit houdt in, dat wij minimaal éénmalig per jaar ( indien gewenst vaker ) uw installatie nazien door middel van een checklist op diverse punten om een optimale veiligheid te creëren.

Bedrijfszekerheid:

Om storingen in uw productieproces, als gevolg van een kapotte transportinstallatie te beperken, worden de machines onderzocht op betrouwbaarheid. Storingen worden hierdoor tot een minimum beperkt en bijtijds ontdekt.

Preventief onderhoud:

Naast bovengenoemde aspecten wordt ook aandacht besteed aan het preventieve onderhoud  Dit door middel van afstellingen en het spannen van o.a. de ketting en de mat. Tevens vind er eventueel op verzoek van u een smeeronderhoud plaats zodat de transportband in optimale conditie wordt gehouden, en eventuele aankomende problemen bijtijds kunnen worden aangepakt.

U ziet, wij nemen geen halve maatregelen, maar wij willen hiermee aangeven dat als uw installatie goed wordt onderhouden, u er meer op kunt vertrouwen, u minder storingen heeft en de transportinstallatie een langere levensduur krijgt.
Onderhoud voorkomt grotere reparaties door vroegtijdige signalering, die zoals altijd op dat moment meestal niet gelegen komen.

Wij gaan voortaan een logboek bijhouden betreffende het plegen van onderhoud van uw installatie. Het ligt in de bedoeling om minimaal 1 keer per jaar uw transportinstallatie grondig te inspecteren op gebreken en slijtage. (Indien gewenst kan dit ook frequenter).
U krijgt hier ruim van tevoren bericht over wanneer het jaar weer om is en het onderhoud weer gepland kan worden.
Uiteraard gaat alles in overleg met u, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan wat betreft kosten aan onderdelen.

Wagensveld BV beschikt over een servicedienst die indien nodig 24 uur per dag, per fax beschikbaar is. Storingen die door de klant worden opgegeven worden zo spoedig mogelijk dezelfde, of de daarop volgende werkdag aangepakt.
 
Dit geheel kan worden onder gebracht in een serviceovereenkomst wat wij u graag aan willen bieden.

De meeste serviceovereenkomsten bestaan voor een periode van 3 jaar. Wij bieden u echter een overeenkomst aan voor een periode van 1 jaar. Dit kan dus ten allen tijde jaarlijks worden opgezegd, met dien verstande van een opzegtermijn van 2 maanden. De  overeenkomst wordt anders stilzwijgend met een jaar verlengd.

In de overeenkomst zijn niet inbegrepen:

  • Het verhelpen van storingen en het leveren van onderdelen en materialen.
  • Het uitvoeren van reparaties en aanpassingen. Hier kan wel een aanbieding voor worden gemaakt
  • Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden. Indien gewenst kunnen hiervoor speciale afspraken worden gemaakt.
  • De huur van hoogwerkers etc. die nodig zijn om de transportinstallatie veilig te kunnen inspecteren en onderhouden e.e.a. conform de arbo-wet en onze VCA* procedures. 
  • Het onderhoud van het elektrische gedeelte. Dit kunnen wij indien gewenst tegen een meerprijs voor u regelen. 

 

Aangezien wij een zeer scherpe prijs voor dit onderhoudscontract naar u willen aanbieden, en iedere klant zijn of haar eigen specifieke machinepark heeft, willen wij hier geen vaste prijs voor bepalen, maar willen wij een klantgerichte aanbieding op maat aan u aanbieden in een daarbij behorende offerte.

U kunt hiervoor contact opnemen met Wagensveld BV:

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te hebben gemaakt en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wagensveld BV

Albert Wagensveld.